Münih Eğitim Ataşeliği

T.C. Münih Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliğinin 2018-2022 faaliyetleri ve saha çalışmaları özet bilgi

2018 yılında önce görevlendirme, ardından asaleten atanan Prof. Dr. Mustafa Çakır'ın Münih Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği görevi 14 Temmuz 2022 günü mesai bitimi ile hitama eriyor. Eğitim Ataşeliğimiz de kamuda hesap verebilirlik ilkesi çerçevesinde 2018-2022 yılları arasında yaptığı çalışmalardan bir kısmını vatandaşlarımız ile paylaşmıştır.
T.C. Münih Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliğinin 2018-2022 faaliyetleri ve saha çalışmaları özet bilgi

Kamu yöneticilerinin yürüttüğü hizmetler, kullandığı yetki ve kaynaklar, onların daha çok hesap verebilir olmasını gerekli kılmaktadır. Kamu yönetiminde hesap verebilirlik, kendilerine yetki, kaynak ve görev verilen kamu çalışanlarının, kendilerinden beklenildiği gibi hareket edip etmediklerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Ataşeliğimize 2018 yılında önce görevlendirme, ardından asaleten atanan Prof. Dr. Mustafa Çakır'ın Münih Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği görevi 14 Temmuz 2022 günü mesai bitimi ile hitama eriyor.

Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Mustafa ÇAKIR; Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak görev yaparken MEB Makam Oluru ile gidiş iş ve işlemlerini müteakip, 22.01.2018 tarihinden itibaren MEB yurt dışı teşkilatında açık bulunan T.C. Münih Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi kadrosunda görevlendirilmiştir. Ardından 657 sayılı Kanun'un 74. maddesi ve 2451 sayılı Kanun'un 4. maddesi gereği, 22 Haziran 2018 tarih ve 2018/306 sayılı müşterek Kararname ile anılan kadroya Eğitim Ataşesi olarak atanması üzerine Anadolu Üniversitesi'ndeki görevinden ayrılarak 15 Temmuz 2018 tarihinde Münih Başkonsolosluğunda Eğitim Ataşesi olarak göreve başlamıştır. Çakır'ın görev süresi yönetmeliğin 8. maddesi gereği Makam Oluru ile bir yıl süreyle uzatılmıştır. 03.06.2022 tarihli ve 2022-284 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yurt içi göreve ve MEB Personel Genel Müdürlüğünün 09.06.2022 tarihli ve 41289672/903.02/450 sayılı Bakanlık Kararnamesi ile 14.07.2022 tarihi mesai sonu itibarıyla MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Millî Eğitim Uzmanı (Personel Genel Müdürlüğü Koordinasyon Biriminde görev yapmak üzere) olarak atanmıştır.

Ataşemiz görev yaptığı süre içinde Eğitim Ataşeliği görevinin yanı sıra beş bilimsel makale, bir araştırma, biri editör ve yazarlık olmak üzere beş ayrı kitap ve ikisi ortak yayın olmak üzere toplam dört ayrı kitap bölümü yazmıştır. Dolayısı ile yoğun eğitim diplomasisi çalışmalarına paralel olarak görev alanıyla ilgili olmak üzere on beş (15) ayrı yayın faaliyeti gerçekleştirmiştir. Bunlar aşağıda verilmiştir.

Makaleler

ÇAKIR, Mustafa. Turkish Language Courses taught in Germany from the Perspectıve of Turkısh-German Relations. İçinde: Diyalog: Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik. 2021/1.

ÇAKIR, Mustafa. Güney Bavyera'daki Türkçe Anadili Dersi ve Türkçe Öğretmenleriyle İlgili Paradigmatik Bir Değerlendirme. Toplum Bilimleri Dergisi ? Journal of Social Sciences. Haziran / June 2019, 25: 89-120. Makale Bilgisi / Article Information http://dx.doi.org/10.29228/tbd.2007.25.1427. ISSN: 1306-7877 e-ISSN: 2147-5644

ÇAKIR, Mustafa. Bavyera Okul Sistemi. İçinde: International Journal of Languages' Education and Teaching (IJLET). Year 7, Issue 2, December 2019, p. 60-80. DOI: 10.18298/ijlet.12366

ÇAKIR, Mustafa. A Critical Analysis to the Issues of the Turkish classes in Bavaria International Journal of Social Policy and Education. Vol. 1. No. 2, December 2019, ss. 1-6, ISSN 2689-4998 (print), ISSN 2689-5013 (online), https://ijspe.com/wp-content/uploads/2019/12/1.pdf

ÇAKIR, Mustafa. Umutların Ülkesi Almanya'da Yükseköğrenim. İçinde: Ekonomi Dünya Dergisi. Haziran 2021. s.

Araştırmalar

ÇAKIR, Mustafa (Cemal YILDIZ, Bora BAŞARAN, Ümit KAPTI ile ortak). Almanya'daki Türkçe Öğretmenlerinin Covid-19 Salgını Döneminde Katıldığı Çevrimiçi Seminerlerle İlgili Betimsel Bir Analiz". İçinde: Diyalog: Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik. 2020/2. 457-487. e-ISSN 2148-1482

Kitaplar

ÇAKIR, Mustafa. Araftaki Yakınlarımız. Konya: Salon Yayınları, 2021. ISBN: 978-625-7336-17-8

ÇAKIR, Mustafa. Almanya'da Yükseköğrenim. Konya: Eğitim Yayınevi. 2020. ISBN: 978-625-7915-01-4

ÇAKIR, Mustafa. Bavyera'da Eğitim ve Sağlık Çalışanlarından Korona Günlükleri. Konya: Eğitim Yayınevi. 2020. ISBN: 978-625-7915-61-8

ÇAKIR, Mustafa. Bavyera Eyaleti Eğitim Sistemi. Konya: Eğitim Yayınları, 2019 ISBN: 978-605-7557-88-9

ÇAKIR, Mustafa. Özümüz Türk, Sözümüz Türkçe. İstanbul: Salon Yayınları, 2019. ISBN: 978-605-9530-91-0

Kitap Bölümleri 

ÇAKIR, Mustafa (Gönül KARASU ile ortak yayın). İkinci Dil Edinimi Süreçlerinde İşlevsel Edimbilim: Eğitim Kurumları, Sınıf İçi Söylem Çözümlemeleri, Örnekçeler ve Öğretmen Öğrenci İletişimi Şemaları. İçinde: İsmail GÜLEÇ, Bekir İNCE, H. Neslihan DEMİRİZ (Eds.). İkidillilik ve İkidilli Çocukların Eğitimi. İstanbul: Kesit, 2021. ss. 405-428. ISBN : 978-625-7698-26-9

ÇAKIR, Mustafa (Ezgi İNAL ile ortak yayın). Okul Öncesi Eğitim Sürecinde İkinci Dil Edinimi. İçinde: İsmail GÜLEÇ, Bekir İNCE, H. Neslihan DEMİRİZ (Eds.). İkidillilik ve İkidilli Çocukların Eğitimi. İstanbul: Kesit, 2021, ss. 135-176. ISBN : 978-625-7698-26-9

ÇAKIR, Mustafa. Yurt Dışında Anadili Dersinin Önemi. Filiz Şan, Elif Akkan (Ed.): Prof. Dr. İlyas ÖZTÜRK'e Armağan - Kültürlerarası Çalışmalar (Festschrift für Prof. Dr. Ilyas ÖZTÜRK Interkulturelle Beiträge), 1. Basım, Sakarya: Sakarya Üniversitesi Yayını, 2018. ss. 349-354. ISBN: 978-605-2238-03-5

ÇAKIR, Mustafa. Almanya'da Türkçe Dersleri. İçinde: Elif AKTAŞ, Vedat HALİTOĞLU (Yay.). Dünyada Türkçe Öğretimi Uygulamaları. İstanbul: Nobel, 2021.

 

14 Temmuz 2021 tarihi mesai bitimi itibarı ile görevini tamamlayan Münih Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi görev yaptığı süre zarfında akademik, eğitim-bilim ve vatandaş diplomasisi çalışmalarının yanı sıra aşağıdaki videolarda özetle verilen çaha çalışmalarında bulunmuştur:

2018 yılı faaliyetleri: https://youtu.be/rf63Mfxcy7I

2019 yılı faaliyetleri: https://www.youtube.com/watch?v=ik58aPo4rcQ

2020 yılı faaliyetleri: https://www.youtube.com/watch?v=UCLZ8Ip5Rto

2021 yılı faaliyetleri: https://www.youtube.com/watch?v=ETlbxlJqd4I 

2022 yılı faaliyetleri: https://www.youtube.com/watch?v=XdaL6P6yphc 

Menzinger Str. 3 80638 München, Deutschland - 49 89 17 81 911

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.